Topsportbegeleiding

De begeleiding van sporters neemt een aparte plaats in binnen mijn praktijk. Door mijn jarenlange ervaring met het begeleiden van teams  (w.o. het Nederlands Dameshockeyteam) en individuele sporters heb ik een professioneel aanbod op het gebied van herstel- en verbeterprogramma’s.

Vanuit de haptotherapie heb ik een visie op topsport ontwikkeld, waarbij ik meer wil bieden dan alleen verbetering van lichamelijke aspecten van de klacht. Het lichaam is niet alleen een technisch instrument maar geeft ook essentiële informatie die u als sporter nodig hebt bij het bepalen van uw belasting en belastbaarheid, uw grenzen en uw mogelijkheden. Ik hecht veel waarde aan een grondige diagnostiek en de korte lijnen naar sportartsen, orthopeden en gespecialiseerde collega’s maken een onontbeerlijk deel uit van mijn praktijkvoering.

In de begeleiding zoeken we samen naar een oplossing voor uw probleem of blessure. Hiervoor is een brede kijk op u en uw klacht of vraag noodzakelijk. Misschien zijn er andere factoren die uw herstel of vooruitgang belemmeren, of is het nodig uit te zoeken wat er speelt dat uw blessure steeds terugkomt. Er wordt van u verwacht dat u, binnen uw mogelijkheden, gedisciplineerd en zelfstandig de voorgestelde programma’s uitvoert. Thuis, op de sportclub, of in de sportschool. Het liefst binnen de eigen setting op de eigen club, in de trainingsgroep en in goed overleg met uw trainer of coach.

Ik ben momenteel verbonden aan de wedstrijdgroep Team Arena van de Gooise atletiek club (GAC).

Er is een nauwe samenwerking met Janet Hulshof, zij is bewegingswetenschapper en trainer van GAC. Gespecialiseerd in looptechniek en loopcoordinatie voor de individuele -en teamsporter. We werken samen in de revalidatie van uw blessure of in de optimalisering van uw (loop)techniek. U vind haar website onder het kopje links.