Haptotherapie

Haptotherapie is een begeleidingsvorm waarbij de focus is gericht op het gevoelsleven. De balans tussen ratio en gevoel kan soms verstoord raken, waardoor er lichamelijke of psychische klachten ontstaan die u in eigen kring niet goed meer kunt oplossen.
Deze klachten zijn misschien ontstaan naar aanleiding van een situatie die zich op dit moment afspeelt of die in het verleden heeft plaatsgevonden. Ons lijf reageert hier vaak met stress of gevoelens van spanning op. Het bewust maken van gevoelens is een belangrijk onderdeel van de therapie. Door aanvaarding en verwerking kan er ruimte ontstaan om de balans te herstellen. Ook kan er een nieuw evenwicht ontstaan door keuzes die u maakt om het anders in te richten.

In de haptotherapie staat niet uw klacht centraal maar uw persoon als geheel. In de begeleiding kunnen we samen uitzoeken hoe uw klacht samenhangt met patronen in uw leven, wat de blokkades zijn en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarbij bekijken we welke kant van uw gevoelsleven tekort is gekomen of is weggestopt. Door hier opnieuw ruimte aan te geven, kunt u die integreren in de persoon die u bent en toepassen waar nodig.

Haptotherapie is geen wondermiddel en heeft geen kant-en-klare oplossingen voor u in petto. Het is soms hard werken en zoals bij elk leerproces gaat het met vallen en opstaan. Dat wat u tegenkomt tijdens de begeleiding, kunt u in uw eigen omgeving in praktijk brengen. De therapie bestaat uit gesprekken, praktische oefeningen en de begeleiding op de behandelbank.

U kunt bijvoorbeeld aan den lijve ervaren:
 • hoe u met zichzelf en anderen omgaat
 • hoe u in de wereld staat
 • hoe u met uw gevoel omgaat
 • wat voor invloed dit alles heeft op uw lichaam, houding en beweging
 • wat de samenhang is met uw klachten
 • hoe het anders kan
​Werkwijze:

De eerste drie sessies gebruiken we als intake, u doet een eerste ervaring met haptotherapie op en we stellen de hulpvraag vast. Daarna beslissen we in overleg of de haptotherapie voor u de aangewezen begeleidingsvorm is en stellen we samen een begeleidingsplan op, waarvan u de frequentie van afspraken bij voorkeur zelf aangeeft.

Voor haptotherapie is geen verwijzing noodzakelijk, u kunt rechtstreeks een afspraak met mij maken. Ik ben lid van de beroepsvereniging voor GZ-Haptotherapeuten, de VVH (lidnr. 75A). U kunt bij een groot aantal ziektekostenverzekeraars gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgen. Op de website haptotherapeuten-vvh.nl staat hiervan een overzicht. Soms is de werkgever bereid de kosten op zich te nemen.

Indicaties:
 • Een gestagneerde ontwikkeling: bijvoorbeeld het gevoel te hebben dat u niet op uw plek bent, niet lekker in uw lijf zit, onvrede voelt met een bestaande situatie of niet weet wat u wilt en wat u voelt of bezielt (zingevingsvraagstukken).
 • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met het aangeven van grenzen.
  Een negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel).
 • Problemen rondom intimiteit en nabijheid.
 • Relationele problemen.
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van de kindertijd naar de puberteit, van de puberteit naar de volwassenheid, van de volwassenheid naar middelbare leeftijd of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
 • Overbelast zijn.
 • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
 • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren door pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn-out.
 • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.